Tarihten Haberler

Türk Dünyası ile Ortak Değerlerimizi Güçlendirecek Seçmeli Dersler Talim Terbiye Kurulu'nca Kabul Edildi

Türk Devletleri ve Türk Dünyası arasındaki ortak değerleri, ortak kültürü güçlendirecek ve geliştirecek yeni seçmeli dersler ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgelerine eklendi. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 01/11/2021 tarih ve 45 sayılı Kararı ile 2769 Sayılı Kasım 2021 Tebliğler Dergisi'nde yayınlanarak kabul edilen yeni haftalık ders çizelgelerinde; ortaöğretim kurumlarının ders çizelgelerine Ortak Türk Tarihi, Türk Dünyası Coğrafyası, Ortak Türk Edebiyatı dersleri eklendi. 

Talim ve Terbiye Kurulu'nun Bakanlık makamına sunduğu uygun görüş yazısı aşağıdaki gibidir:

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 04/10/2021 tarihli ve E-21658195-121.01-33741962 sayılı yazısı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 05/10/2021 tarihli ve E-45123216-121.01- 33861388 sayılı yazısı, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 06/10/2021 tarihli ve E-59917357-121.01-34014296 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzun 19/02/2018 tarihli ve 56 sayılı karar ekinde yer alan Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi Haftalık Ders Çizelgeleri, 19/02/2018 tarihli ve 59 sayılı kararıyla kabul edilen Ortaöğretim Spor Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi, 19/02/2018 tarihli ve 60 sayılı kararıyla kabul edilen Ortaöğretim Güzel Sanatlar Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi (Müzik, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Görsel Sanatlar), 07/06/2021 tarihli ve 13 sayılı kararıyla kabul edilen Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi’nde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere ekli örneklerine göre değişiklik yapılması hususunu uygun görüşle arz ederiz.

Yayımlanan çizelgelere göre eklenen yeni seçmeli dersler ortaöğretim kurumlarının (liselerin) tüm türlerinde 10. ve 11. sınıflar düzeyinde seçmeli ders olarak haftada 1 saat  seçilebilecek. Ortak Türk Tarihi, Türk Dünyası Coğrafyası, Ortak Türk Edebiyatı derslerinin henüz öğretim programlarının yayınlanması bekleniyor. Yeni eğitim öğretim yılına öğretim programlarının yetişmemesi durumunda derslerin seçilmesi ve okutulmasına mani bir durum bulunmuyor. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı öğretim programı olmayan dersler için; "Öğretim programı olmayan seçmeli derslerde -varsa- ilgili derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları da dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır"   şeklinde almış olduğu kararla bu türden durumlarla ilgili çözüm yolunu da tarif etmektedir.

Yeni seçmeli derslerin; Türk Devletlerinin ve topluluklarının aralarındaki birlik, beraberlik, iletişim ve etkileşime olumlu katkılar sağlaması temennisi ile öğrencilerimize, eğitim camiasına, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diler, e-Tarih ekibi olarak emeği geçenlere şükranlarımızı sunarız.

İstanbul-2021

Yeni Haftalık Ders Çizelgelerinin tamamını içeren TEBLİĞLER DERGİSİ'ni indirmek için tıklayınız...

Reklamlar