Tarih Öğretmenlerine Kaynaklar

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Destekleme ve Yetiştirme Kurs Dönemi Tarih Dersi Kurs Yıllık Planı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI e-KILAVUZU  (https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_06/03201356_kYlavuz.pdf) belirtilen esaslar ve TTKB ORTAK DERSLERE AİT KAZANIM AÇIKLAMALARI (https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_12/22160601_2022_YKS.pdf) belgeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Tarih DYK Kurs Planını görüntülemek ve indirmek için tıklayınız...

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Ortaöğretim Kurumları (Lise- Anadolu Lisesi-Fen Lisesi) Zümre Toplantısı Ortak Gündemi ve Yazım Şablonu

  • Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan Zümre Toplantısı Ortak Gündemi ve Yazım Şablonu tüm branşlar tarafından Lise, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi zümrelerince kullanılabilir.
  • Mesleki Teknik Eğitim Kurumları, İmam Hatip Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri, Spor Liseleri ve Tematik Liseler iç mevzuatlarına ve branşların gereğine uygun olarak uygulamalı dersler, işlik, atölye, bölümlere dair işleyiş ile işsağlığı ve güvenliği maddelerini ekleyerek kullanabilirler.

Tarih Derslerinde Ölçme ve Değerlendirme

Son yıllardaki bilimsel ve teknolojik değişim ve gelişmeler, toplumun bireylerden beklediği nitelik, bilgi ve becerilerin farklılaşmasına sebep olmuştur. Bu açıdan öğretim programlarıyla temel bilgi ve becerilerin yanı sıra eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, yorum yapma, takım çalışması, problem çözme, öz yönetim, bağımsız çalışma, araştırma yapma, empati kurma, analitik düşünme vb. bilgi, beceri, yetenek ve tutumların öğrencilere kazandırılması bir gereklilik olmuştur. Öğretim programlarındaki değişimler, bu tür bilgi ve becerilerin kazanılıp kazanılmadığının ve ne oranda kazanıldığının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme, doğru-yanlış vb. madde türlerinden oluşan geleneksel ölçme ve değerlendirme araçlarının yanı sıra, öğrencilerin bu tür kazanımlara sahip olup olmadıklarına ilişkin doğrudan gözlem yapma imkânı sağlayan performansa dayalı ölçme ve değerlendirme yaklaşımının kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.

Tarih öğretmenlerimiz için hazırlanan performansa dayalı ölçme ve değerlendirmem yaklaşımında kullanılabilecek ölçme araçlarına dair yazımız ve sınıflar bazında öğrencilere verilebilecek performans görevleri aşağıda sunulmuştur:

Reklamlar