Belgeler

Nahcıvan İslâm ahâlisinin birleşerek Ermenilerin bir fırkadan fazla kuvvetlerini yendikleri, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne iltihak kararı aldıkları, Nahcıvan'a Azerbaycan Bayrağı'nın çekildiğini bildiren 15 nci Fırka Komutanlığı telgrafı.

16-09-1919

Reklamlar