Tarih-Tube

Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi Sempozyumu 27 Temmuz 2013 Yalova'da Halil İnalcık Osmanlı Araştırmaları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki soruların cevaplarını seminer-ders tadında Prof. Dr. Halil İnalcık'ın sohbetinde bulabilirsiniz...

 • Tarih nedir?
 • Tarihin konusu nedir?
 • Tarihi olayların tespiti ve tefsiri nasıl yapılır?
 • Binlerce olay bir tema etrafında tarihçi nasıl tefsir eder?
 • II. Dünya savaşından sonra sosyal ve ekonomik tarihçilik neden ve nasıl gelişmiştir?
 • Kömünist devletlerin ve demokrasilerin tarihi olayları yorumlama biçimine katkıları nelerdir?
 • II. Dünya savaşından sonra yeni tarih anlayışı nasıl ortaya çıkmıştır?
 • Yeni tarih anlayışının Türkiye ve Dünya'daki temsilcileri kimlerdir?
 • Asya Tarzı Üretim görüşü ne demektir?
 • Tarihi olayları yorumlamaya ne katkısı olmuştur?
 • Kitlelerin, işçilerin vb. katmanlarının tarihini yazmak düşüncesi nasıl ortaya çıkmıştır?
 • Kitleleri Sömürü Teorisi nedir? Hangi örnekleme dayanmaktadır?
 • Marx ve Engels'in tarih görüşünü ve Osmanlı Tarihi'ni yorumlama biçimini Prof. Halil İnalcık neden eleştirmektedir?
 • Max Weber'in devlet tipolojisi yaklaşımında Osmanlı rejimi nasıl ifade bulmuştur?
 • Prof. Dr. Halil İnalcık'ın Max Weber'in devlet tipolojisi yaklaşımına ve "sultanizm" kavramına eleştirileri nelerdir?
 • Prof. Dr. Halil İnalcık'göre, "İnalcık Tarihçiliği"nin tarihsel olay ve olgulara yaklaşımı nasıldır?
 • İdeolojilere ve teorilere tabi tarih anlayışlarının eksikleri ve açmazları nelerdir?
 • Levi Strauss'un "ben ve öteki" yaklaşımının tarihsel olayların yorumlanmasında eksikleri nelerdir?
 • "Ötekileşme" kavramının hayatımıza girişi nasıl gerçekleşmiştir?
 • Leopold von Ranke'nin tarih tanımı nasıldır?
 • Fernard Braudel tarih araştırmalarına ve yazımına hangi yenilikleri getirmiştir?
 • Prof. Dr. Halil İnalcık'ın Anales Ekol'ü hakkındaki Belleten'de yayınlanan makalesinde neler vurgulanmaktadır?
 • Prof. Ömer Lütfi Barkan'ın tarihçiliğinin ana hatları nelerdir?
 • Braudel tarihçiliğinde "tarihsel değişim" nasıl açıklanmaktadır?
 • Braudel'in yaklaşımına göre Cumhuriyet tarihimizin değişim noktaları nasıl açıklanabilir?
 • Amerikanizm yaklaşımı nedir?
 • Huntington'a göre "milli devletler" yerini hangi oluşumlara bırakacaktır?
 • Amerikan tarihçiliğine "political science" teori ve kavramlarının damga vurmasının nedenleri nelerdir?
 • "Political Science" yaklaşımına Türkiye'deki tarih yazımından örnek var mıdır?İnalcık ve Ranke'nin tarih yaklaşımlarında kesişen noktalar nelerdir?
 • Osmanlı tarihini araştıranların hangi hususiyetlere sahip olması gerekir?
 • Osmanlı tarihi araştıranların sekiz aklamı bilmesi neden gereklidir?
 • Ömer Lütfi Barkan tarihçiliği neden önemlidir?
 • Sosyal ve ekonomik tarih araştırmalarında tarihsel olayları tespit ve tefsir-yorumlama- dengesi nasıl kurulmalıdır?

Reklamlar