MUKAYESELİ ZAMAN ÇİZELGELERİ

MUKAYESELİ ZAMAN ÇİZELGELERİ

Tarih I Öğretim Programı öğrencilerimizde kronolojik düşünme becerisi ve olayları eş zamanlı algılama konusunda şöyle der:

"5.Kronolojik düşünme becerisi, olaylar arasındaki ilişkilerin incelenmesi veya tarihte sebep sonuç ilişkilerinin açıklanması açısından önemlidir. Bu anlayışla dersin kazanımları yazılırken kronolojiye dikkat edilmiştir. Ancak; bazı konuların bütüncül olarak işlenebilmesi için kronolojik kaygı olmadan kazanım içeriklerine uygun olarak seçilecek temalar (bilimsel gelişmeler, feodalizm, kölelik, demokrasi, insan hakları, din, ordu, aile, eğitim, denizcilik, doğal afetler, salgın hastalıklar, göç vb. temalar) proje görevi olarak öğrencilere verilmelidir.
6.Öğrencilerin tarihî olayları eş zamanlı (senkronik) algılamalarını sağlamak amacıyla harita vb. materyallerden yararlanılmalıdır. Eş zamanlı tarih şeritleri hazırlanmalıdır."

Bu öğretim programına göre hazırlanmış Tarih I (Lise Tarih 9. Sınıf) ders kitaplarımızda da mukayeseli zaman çizelgelerine ilgili bölümlerde yer verilmiştir. Yeri geldiğinde bu tür çalışmaları öğrencilerimiz ile birlikte bireysel ya da grup çalışmaları ile sınıfımızda gerçekleştirebiliriz. Birden çok uygarlık, devlet ya da topluluğun -Tarih I dersinde I. ünite dışındaki tüm üniteler böyledir- işlendiği ünitelerde öğrencilerimize tarihi olay ve olguları eş zamanlı düşünme imkanını bu uygulamalarla sağlamış oluruz. Aşağıda ders kitabından ve öğrencilerimiz çalışmalarından örnekler görmektesiniz. Öğrenci çalışmalarını büyütmek için resimlere tıklayınız.

 

 Tarih I Ders Kitabından Mukayeseli Zaman Çizelgesi Örneği

 

 

ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI